Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Vers om vold er taget ud af deres kontekst
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Vers om vold er taget ud af deres kontekst

8. Jul 2009 15:32, literally

Det muslimske spil

Vers som ”Slagt de vantro hvor end du finder dem” blev ifølge apologeter fremført i krigstid. De anklager kritikere, der bruger Koranens vers til at miskreditere Islam for at ”plukke efter behov” (at tage vers ud af deres kontekst for at støtte en position).

Muslimer der forlader sig på dette argument efterlader ofte indtrykket af, at Koranen er fuld af vers om fred, tolerance og universelt broderskab, med kun en lille håndfuld, der siger andet. Deres godtroende publikum kan også antage, at konteksten af hvert voldeligt vers er omgivet af indlysende ufrihed i den omgivende tekst, der binder den til et særligt sted og tidspunkt (som det er tilfældet med voldelige passager i Det Gamle Testamente).

Sandheden

Sandheden er desværre det stik modsatte. Dette er hvorfor nye muslimer og ligeledes ikke-muslimer ved begyndelsen af studierne af Koranen og Hadith, ofte af velmenende muslimer konfronteres med et opbud af dementi og advarsler, der formaner om, at det tager ”års studier” helt at forstå meningen med visse passager. Nybegyndere tilskyndes til at søge rådgivning hos en muslimsk lærd eller gejstlig, for ”at hjælpe dem på vej” med fortolkningen af hvad de læser.

Det er desværre ikke versene om vold der er sjældne, men versene om fred og tolerance. Ej heller er den ”historiske kontekst” af disse vers om vold i øjenfaldende i forhold til den omgivende tekst ( i de fleste tilfælde).

I Koranen synes ideer og emner ofte at komme ud af ingenting, fremkommende næsten tilfældigt hulter til bulter, der ikke bærer nogen konsistens eller sammenhængende strøm af tanker. Men med eksterne referencer til Hadith og tidlige biografier om Muhammed´s liv, er det sædvanligvis muligt at afgøre, hvornår Koranens vers blev ”videregivet fra Allah”, og hvad de på det tidspunkt kan have betydet for muslimer. Dette er hvad apologeterne opportunistisk refererer til som ”historisk kontekst”. De hævder, at sådanne vers blot er en del af historien, og ikke er intenderet som påkrævede for dagens muslimer.

Men ”historisk kontekst” gælder begge veje. Hvis et vers er et produkt af historien, så er alle vers et produkt af historien. Der findes ikke noget vers i Koranen, der ikke er givet på et bestemt tidspunkt for at adressere en særlig situation i Muhammed´s liv, uanset om han så ønskede at besejre en nabostamme, og behøvede en ”åbenbaring”, for at slukke sin tørst efter kvinder (fri for klager fra hans koner).

Heri findes ironien om at ”plukke efter behov”-argumentet: De der bruger ”historisk kontekst” som afledning engagerer sig næsten altid selv i at ”plukke efter behov”, ved at vælge hvilke vers de påfører ”historisk kontekst”, og hvilke de foretrækker at holde over sådanne formildningstaktikker.

Islamiske puritanere indgår ikke i sådanne spil. Ikke alene ved de, at versene om Jihad er mere talrige og autorative (annullerer tidligere vers), de anser også hele Koranen for værende de evige og bogstavelige ord fra Allah....og det er det, der ofte gør dem farlige.

Tags

Seneste