Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Tretten diskussioner om Politisk Islam: Kvinder
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Tretten diskussioner om Politisk Islam: Kvinder

9. Nov 2012 22:54, literally

Dualismen i Islam tillader to måder at behandle kvinder på. De kan blive æret og beskyttet, eller de kan blive slået. I dag tillader vestlige nationer, at islamiske kvinder behandles, som Islam ønsker at behandle dem. Kvinderne er med andre ord ikke underlagt vore love eller sædvaners lighed. Hvorfor? Vore politikere og intellektuelle ønsker ikke at støde Islam ved at diskutere kvinders andenrangsstatus i Islam.

Vores næsten lektion handler om kvinder. Hvis man ønsker at studere Islam, må man studere kvinder som en separat kategori. Og grunden til dette er enkel . Islamisk doktrin benægter, at mænd og kvinder er ligestillede. Dualismen i Islam adskiller kvinder i en separat kategori. Koranen har hele afsnit, der er dedikeret til, hvordan kvinder behandles anderledes end mænd. Mange hadith´er præsenterer kvinder som en særlig kategori. Islam er meget stolt at, hvordan islam nehandler sine kvinder, og siger, at i Vesten behandles kvinder forfærdeligt, og at kvinder ikke beskyttes og æres. I islam er kvinder beskyttet og æret.

Lad os undersøge doktrinen, der understøtter hvert enkelt tilfælde af, hvordan kvinder behandles. Islam er et rationelt system af politik og kultur. Islam har altid en doktrinær grund til alting, som Islam gør, og dette er en af årsagerne til, at studier af Islam er så nemme. Hvis muslimer gør det, så findes der en grund til det. Der findes meget lidt kreativitet indenfor Islam. Islam behøver ikke kreere, fordi Islam har en perfekt universal og endelig doktrin. Doktrinen vedrørende kvinder er perfekt, derfor behøves doktrinen ikke innoveres på nogen måde. Islam hævder oven i købet at være verdens første feministiske bevægelse – at efter Islam havde kvinder flere rettigheder end før Islam.

Lad os undersøge emnet at slå kvinder. Koranen er tydelig på dette område. Koranen siger, at hvis en kvinde ikke adlyder sin ægtemand – altså at kvinden ikke underkaster sig – så kan hun blive slået. Lad os se hvordan dette udspiller sig. En palæstinensisk kvinde sagsøges ved en sharia domstol; hvad hun ønskede var dette; en afgørelse om at hendes ægtemand kun måtte slå hende en gang om ugen. Hun sagde, at i øjeblikket slog han hende hver dag, og at dette var for meget. Så hun sagsøgte sharia domstolen for at få domstolen til at instruere ham om, at han kun måtte slå hende en gang om ugen.

Ved grænsen mellem Pakistan og Afghanistan blev det besluttet, at enhver der krydsede grænsen skulle fotograferes. Det amerikanske militær gjorde dette, og eftersom mange af de folk der krydsede grænsen, var afghanske kvinder i deres fulde burka fra top til tå – inklusive deres slør for ansigtet – blev disse kvinder taget til et separat telt, hvor en kvindelig soldat hjalp kvinderne med at få deres burka af og deres ansigt fotograferes.

Dette er blot en anekdotisk information, der blev givet mig af en soldat, og dette har ingen videnskabelig værdi som bevis, men de kvinder der lavede dette arbejde, sagde, at det syntes for dem, at ni ud af ti kvinder de så, havde mærker i ansigtet.

Dette falder fint sammen med, hvad Pakistan Institute of Medical Science rapporterede. I en videnskabelig undersøgelse af pakistanske kvinder sagde omkring 90% af kvinderne, at de var blevet slået af deres ægtemænd. I det afrikanske land Chat prøvede de at forbyde at slå, men Islam er meget stærk i Chad. Imamerne og andre islamiske ledere protesterede, og sagde, at love der forhindrede at slå kvinder, var imod Sharia Lov. Lovforslaget blev nedstemt.

Nogle argumenterer kynisk, men praktisk, at eftersom kvinder fra en tidlig alder bliver slået, så er de, når de bliver gift, vante til denne behandling, og det synes ikke at genere dem. Denne handling af vold mod kvinder er solidt etableret i Islam. Der er ikke tale om en slags fejl eller en afvigelse. Det er allerede blevet nævnt, at Koranen siger, at slå en kone er tilladt. Koranen går længere, og siger, at hvis en kvinde underkaster sig, skal hun gives tøj og husly, så disse er også en del af kvinders rettigheder.

Muhammed efterlod en hel del information om, hvordan man slår kvinder. Der findes en tradition, der summerer Islam og kvinder. Muhammmed sagde, at man aldrig skulle sspørge en mand, hvorfor han slår sin kone. Vi ved fra en tradition (hadith), at han sselv slog sin yndlingskone, Aisha, og vi ved, at han så på uden kommentarer, da hendes faar slog Aisha i Muhammed´s nærvær. Men igen, Muhammed så også uden kommentarer på, da Ali slog Aisha´s sorte kvindelige slave. Ali var Muhammed´s fætter, svigersøn og den fjerde kalif.

Der findes et berømt hadit, hvor en kvinde kommer til Muhammed med en beklagelse over hendes ægtemand. Denne hadith fortæller, at der fandtes et mærke på hendes ansigt, der havde farven grøn. Muhammed adresserede emnet, som kvinden fremlagde, men Muhammed kommenterede ikke kvindens mærke i ansigtet. Muhammed efterlod sig faktisk et andet hadith, der fortæller, at hvis man slår en kvinde, så undlad at slå hende i ansigtet. Muhammed efterlod sig derudover en anden information om at slå kvinder. Muhammed sagde, at kvinder kun burde blive slået med lidt kraft. Dette fremmaner spørgsmål. Hvad vil det sige at blive slået med lidt kraft? Betyder dette, at man skal slå med en lille kæp? Og ved anvendelsen af denne kæp, kan man så hæve kæppen over sit hoved, idet man slår på kvinden? Sunna beskriver ikke dette. Sunna siger blot, at kvinder bør blive slået med lidt kraft.

Islam er et duaalistisk system. Dualisme betyder, at Islam altis har to modstridende positioner. Så hvis der findes en erklæring om, at det er i ordn at slå kvinder, så findes der et andet sted en erklæring, der siger, at det ikke er i orden at slå kvinder. Så i en anden hadith siger Muhammed: ”Slå ikke Allah´s tjenerinder”. Altså slå ikke kvinder. Der findes dog kun en eller to af den slags erklæringer, og der findes mange erklæringer, der beskriver, hvordan kvinder bør underkastes. I Islam er det at slå en kvinde ikke mishandling, da at slå en kvinde er tilladt og ikke forbudt. Hvis kvinden er blevet ordentligt opdraget, så protesterer hun ikke mod denne mishandling. Eftersom Muhammed har etableret meget solidt, at slå kvinder ligger indenfor grænserne af Islam, så inkorporerer Muhammed´s Sunna Sharia i den formelle struktur af islamisk lov. Der findes trinvise regler for, hvordan en kvinde underkaster sig en mand og det endelige stadie er at slå.

Lad os se på en anden måde hvor på kvinder behandles i Islam. I 2002 opdagede forskere i flygtningelejre i Afghanistan og Pakistan, at halvdelen af alle piger var gift som 13 årige. I en afghansk flygtningelejrvar mere end to ud af tre piger i anden klasse enten gift eller forlovede! Stort set alle piger der gik i en klasse over anden klasse var allerede gift. En enkelt 10 årig pige var gift med en 60 årig mand. 57% af alle afghanske piger under 16 år, og mange så unge som ni år, er i arrangerede ægteskaber. Dette er ren Sunna, Muhammed´s måde. Hvor ved vi det fra? Da Muhammed var i midten af halvtresserne, var han forlover med Aisha, et bbarn på seks år. Da hun blev ni år, fuldbyrdede han ægteskabet. Så når en 60 årig pakistansk muslim er forlovet med en pige på 10 år, så er dette Sunna, Muhammed´s måde.

Nu kommer vi til en behandling af islamiske kvinder, der ikke er strengt islamisk doktrinær, og denne behandling er ”æresdrab”. Et æresdrab er, når en mand dræber en kvinde, fordi kvinden har forbrudt sig mod mandens ære. En muslimsk mand skal styre kvindernes seksualitet i sit hushold, og ellers fratages manden sin ære. Dette er en af mandens hovedbekymringer. I Dallas, Texas, blev to søstre fundet skudt ihjel på bagsædet i fadrens taxi. Faderen eftersøgtes af politiet i forbindelse med mordene. En ven der kendte dem, sagde, at faderen var meget streng i forhold til pigernes forhold til drenge, deres samtaler med drenge, såvel som den slags tøj døtrene bar. Søstrene klædte sig i vestligt tøj, og lyttede til popmusik. Fadren var meget vred over, at hans døtre ikke opførte sig som ordentlige muslimske kvinder.

Islam siger ikke, at man skal dræbe en kvinde, der ikke adlyder. Islam bringer niveauet for straf op fra slag. Men så snart en kvinde skal underkastes, og kvinden kan blive slået, så er det endelige skridt ikkelangt væk. At dræbe et familiemedlem over emnet Islam er Sunna. Vi ved fra Slaget ved Bader, at der findes en historie, i hvilken en søn angrer at have dræbt sin far, der var kafir, men i sidste instans indser sønnen, at faderen var en kafir, til trods for at faderen var en kultiveret mand, var det bedre, at faderen var død. Så det er Sunna for et familiemedlem at dræbe et andet familiemedlem for at fremme Islam.  

Koranen fortæller meget om kvinders rettigheder. Blandt disse rettigheder er følgende: at kvinder skal modtage halvdelen af mængden af arv i forhold til mandens arv, og ved en domstol kræves der to kvinders vidnesbyrd for at ligestille en mands vidnesudsagn. Så hvis en kvinde vidner mod en mand, og manden nægter denne anklage, så har kvindens vidnesbyrd ingen vægt overhovedet. Ved en islamisk domstol gør dette voldtægtssager næsten umulige at bevise.

Muslimer vil sige: ”Nej, nej, nej! Islam lærer om kvinders ligestilling!”, og der findes faktisk mange vers, der siger, at kvinder er ligestillede på Dommedag. På det tidspunkt er de ligestillede. På det tidspunkt vil alle blive stillet til regnskab for, hvad de har gjort, og hvad de har sagt i livet, og i dette tilfælde vil mænd og kvinder blive behandlet lige.

Lad os undersøge sagen lidt nærmere. Det er sandt, at Koranen siger, at mænd og kvinder vil blive behandlet lige på Dommedag. Kvinder vil blive dømt på, hvad de gjorde i dette liv, og hvad de burde gøre i dette liv, er at adlyde mænd, underkaste sig mænd, og derfor betyder kvinders ”ligestilling” på Dommedag, at kvinder vil blive dømt på, hvor godt de har underkastet sig mænd.

Muhammed har sagt, at han havde set Helvede, og at en stor del af indbyggerne der var kvinder. Disse kvinder havde ikke fuldt ud værdsat deres ægtemænd. I samme hadith bemærkede Muhammed, at kvinder er spirituelt underlegne i forhold til mænd, og at kvinder ikke er så intelligente som mænd. En del af kvinders ”rettigheder” i Islam er, at de ikke er så intelligente, og at kvinder har en meget større sandsynlighed for at komme i Helvede.

Men selv om kvinderne kommer i Paradis, får kvinderne stadig en andenklasses behandling. Paradis for mænd er en seksuel legeplads, men intet af dette synes at gælde for kvinder, så selv i Paradis belønnes kvinder ikke som mænd.

Der findes en anden interessant kommentar om kvinder og tilbedelse i Islam. En mand skal bede med ansigtet rettet mod Mekka, og kvinden skal forhilde sig bag ved manden under bønnen. Dette er grunden til, at kvinder altid sidder bagest i moskeen. Det er derudover interessant, at der i religionen Islam findes mange ting, der kan negere bønnens kraft. En af disse ting er, hvis en hund, et æsel eller en kvinde går foran dig. Så i den traditions henseende er en kvinde lig med en hund eller et æsel.

Lad os nu se på den berygtede burka – tildækkelsen fra top til tå, der endog kan inkludere ansigtet. Nogle islamiske kvinder siger: ”Dette kræves egentligt ikke”. Andre siger, at dette kræves. Så i dette emne udviser Koranen dualitet. Vi ved dette: Muhammed tvang alle sine koner til at bære slør, og at alle andre i hans følge omkring ham gjorde ligeså. Så selv om der ikke findes en universel befaling, der siger, at kvinder bør bære en burka, så ved vi fra Muhammed´s Sunna, at hans koner gjorde dette, og alle kvinder omkring ham gjorde dette. Dette er en magtfuld indflydelse med hensyn til burkaen.

I den hellige muslimske by Mekka brændte en pigeskole. Pigerne prøvede naturligvis at undslippe, men pigerne blev drevet tilbage i den brændende bygning, fordi pigerne ikke bar deres ansigtsslør og fulde kropstildækkelse. Pigerne døde, da det religiøse politi besluttede, at det var bedre at disse piger døde, end at pigerne udstillede deres ansigter offentligt.

Et andet aspekt af islam er polygami. En mand kan have en, to, tre, eller fire koner. Der står ikke noget om, at en kvinde kan have en, to, tre eller fire ægtemænd.

Der findes også emnet stening. Det kan argumenteres, at stening ikke er islamisk, eller det kan argumenteres, at stening er islamisk. Følgende er et tilfælde i Tehran, Iran, der kalder sig selv en islamisk republik. I 2008 blev to søstre, Zohre og Azar Kabiri dømt for utroskab. De blev dømt til døden ved stening. Utroskab er en kriminel handling, der kan straffes med døden. Måden det foregik på, var, at pigerne først blev dømt for at have illegale relationer, og pigerne blev givet 99 piskeslag hver. Pigerne blev bragt tilbage til domstolen, og de samme beviser blev brugt til at retsforfølge pigerne for utroskab, hvor efter pigerne blev dømt til døden ved stening. Beviserne? Et videobånd hvor pigerne talte med nogle mænd, uden at et voksent familiemedlem var til stede hos pigerne.

Der findes i øvrigt noget interessant vedrørende stening. Sharia Lov er meget teknisk om dette, og hvad Sharia Lov siger, er, at stenene skal udvælges, så stenene ikke dræber omgående. Stenene skal være store nok til, at når tilstrækkelig mannge kastes, vil stenene dræbe ofret. Meningen med døden ved stening er en torturlignende død, som hele samfundet deltager i.

Nu kommer vi til noget vigtigt. Vi har lige beskrevet Islam. Vi må nu tale om vores svar på Islam, og vores svar på Islam er skammeligt. I dette land havde vi i begyndelsen af 1960´erne en politisk bevægelse kaldet Feminisme, der erklærede, at kvinder for loven burde være fuldt ligestillede med mænd, og store fremskridt er nået derhen. Men vedrørende Islam er kafir kvinder skamfuldt tavse. Hvad vi her er vidner til, er en indikation på, hvordan eksempelvis vore universiteter har svaret på Islam. De er tavse. Universiteter burde være steder, hvor emner diskuteres, og beskrives, , men intet Kvinde Studie underviser i noget af Sharia Lov om kvinder i Islam. Socialarbejdere rapporterer ikke om fysisk vold i islamiske familier i Europa. Hele systemet har vendt det blinde øje til.

Hvad der sker i Europa – og hvad der begynder at ske i USA – er dette: Muslimske borgerrettighedsorganisationer fastholder, at muslimer ikke skal falde ind under nogen dele af familieloven i Vesten, da vore familielove er baseret på ignorance af Allah´s lov. Der burde derfor vær to sæt love: Et sæt love for kafir og et sæt love for muslimer. Så hvis en banket muslimsk kvinde viser sig ved skadestuen, skal politiet ikke tilkaldes. Eller hvis hun ønsker at anlægge sag, så skal dette foregå ved en islamisk domstol.

Hvad er svaret fra vestlige kvinder på dette? Tja, vestlige kvinder ønsker ikke at være kulturelt usensitive. De ønsker ikke at være racister. Så hvis denne kultur i Islam ønsker at slå sine kvinder, hvorfor skulle vestlige kvinder så kommentere på dette? De ønsker ikke at være kulturelt usensitive. Vore universelle menneskerettigheder stopper ved Muhammed´s dør.

Islam har en præcis doktrin vedrørende behandling af kvinder. Bortset fra efter døden, så er den islamiske behandling af kviner, at kvinder er mindre værd end mænd. Dette er forfærdeligt, men hvad værre er, at vi ikke vil hjælpe islamiske kvinder af frygt for at støde Islam.

Tags

Seneste