Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Sverige foreslår åbne grænser og polygami
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Sverige foreslår åbne grænser og polygami

26. Feb 2013 20:35, literally

Uanset hvor mange øjebrynsløftende nyheder om dhimmisering man kan læse fra dag til dag, der opstår i stort set ethvert hjørne af den vestlige verden, der bringer skammelige og forargende nyheder om stort set alle forestilbare slags underkastelser til Islam, synes det som om, at man altid ender med at sige: ”De skøre svenskere”.

Her er den seneste bid vanvid fra landet med små velsmagende kødboller, billige men udmærkede IKEA bog reoler, og et særdeles effektivt samarbejde med nazisterne under krigen. I sidste måned fremlagde en komite fra Sverige´s Center Partiet – der blev grundlagt præcis for hundred år siden for at repræsentere interesser hos bønder og en decentraliseret regering, og som i øjeblikket er et af de fire partier, der udgør landets ”centrum – højre” (der må grines) regeringskoalition, der tilsyneladende var skabt til at være ment som at skulle opfattes som værende modigt og visionært.

Dette, bør jeg bemærke, fra et parti vis svorne ideologi er et forbløffende roderi af pragmatisme, utopi, individualitet, og noget partiet selv kalder ”økohumanisme”, som partiet definerer en ”grøn socialliberal ideologi”. Partiet erlærer – bemærkelsesværdigt nok for Sverige – at ”Sverige burde være en funktionel markedsøkonomi, fri for ethvert tegn på planøkonomi”, og at ”kun en politik der favner iværksætteri og ansvar, kan gøre det muligt for folk at vikeliggøre deres drømme. Individets initiativ, iværksætteri og ansvar er grundlagt for økonomisk fremdrift”.

Med titlen ”En Hållbar Framtid – Förrslag På Nytt Ideprogram” er partiets ny rapport også en gang blandet ideologi. Mange af forslagene synes konservative eller libertanske: flad skat; tillad hjemmeskoling; ændring af arveloven, således at forældre, der under nuværende lov er forpligtede til at efterlade hindst halvdelen af deres værdier til deres børn, i stedet skal kunne efterlade deres værdier, til hvem som helst de ønsker.

Men rapporten, i hvda der enten kunne tolkes som strøg af libertarianisme, eller blot ren dhimmisering – eller begge dele – opfordrer også til legalisering af polygami, og at Sverige´s grænser skal åbnes fuldstændigt, så enhver hvor som helst fra, kan flytte der til. Faktisk  ligner opfordringen til en ny arvelov ved nærmere eftersyn hovedsagligt et forsøg på at tilpasse svensk lov til Sharia lov, og snakken om hjemmeskoling ligner et forsøg på at lefle for svenske muslimer, der ønsker at beskytte deres børn mod den offentlige uddannelses skadelige indflydelse.

Mange svenskere blev forarget over disse forslag – selvom det syntes som om, at de var lige så forargede over ideen om en flad skat som over ideen om åbne grænser, lige så forargede over forslaget om, at folk skulle tillades at skrive deres egne testamenter, som forslaget om at tillade polygami. Forargelsen blev så slem, at Annie Lööf, en 29 år gammel kvinde, der er leder for Center Partiet, og som også er Sverige´s Erhvervsminister, måtte vende tilbage fra sin ferie i Thailand for at reducere skaderne. (Det er almindeligt i  Skandinavien for latterligt unge mennesker, der har arbejdet sig op gennem rækkerne i deres partiers ungdomsorganisationer, at blive givet ansvaret for regeringens ministerier, der styrer store og komplicerede sager, om hvilke de intet ander – at have brugt deres korte liv i politik og stort set intet andet lært).

Efter Lööf´s hjemkomst fra Thailand begyndte partiet at ændre ordlyden på partiets forslag for at mildne kritikken. En ny version af rapporten, dateret den 18 februar, præsenterede et revideret partiprogram. Flad skat? Nej nej – blot fladere skat. Åbne grænser? Tja, hvad der i almindelighed havde været et specifikt forslag om at fjerne hindringer for immigration, blev transformeret til en vagere abstrakt erklæring om partiets modstand mod enhver hindring, der skulle hindre individers frie bevægelse jorden rundt. Lööf fastholdt dog, at denne nye tammere version af af forslaget ikke repræsenterede en forkastelse af den tidligere formulering af ideen, og insisterede på, at Center Partiet´s langsigtede vision stadig involverede ideen om åbne grænser.

Hvad angår forslaget om polygami,så blev det droppet i al ugenerthed, til trods for at ungdomsafdelingen af partiet stadig ikke vil forkaste forslaget: ”Vi mener, at det er vigtigt for individet at kunne bestemme, hvor mange personer han eller hun ønsker at gifte sig med”, siger hanna wagenius, leder af Ungdomscenteret, til Aftonbladet.

Alligevel er den nye rapport offentliggjort af partiet efter fru Lööf´s hjemkomst fra Thailand stadig temmelig åndsforladt. Se eksempelvis på den nye version af partiets visdom vedrørende immigration, der fremstår under overskriften ”Migration beriger”. Den begynder på følgende måde:

”I århundreder er folk kommet til, men har også forladt, Sverige. Mellem 1850 og 1930 tog omkring 1,2 millioner svenskere skibe over Atlanterhavet som resultat af fattigdom, dårlig høsst og religiøs forfølgelse. I dag ser folk i stedet i retning af os i Sverige”.

Som om emigration af hårdtarbejdende, frihedselskende svenske bønder til USA og Canada hundrede år siden – folk der aldrig i deres vildeste fantasi kunne drømme om at bede deres nye land om almisser, og som ikke var fjender, men taknemmelige nydere af, Nord Amerika´s demokrati – kan sammenlignes med de horder, der er vrimlet ind i Sverige fra den islamiske verden, snappende velfærdsgoder og skabende Sharia enklaver. Center Partiet´s visdom fortsætter:

”Sverige var, og er, et velstående land, takket være omfattende udvekslinger med omverdenen…Begrænsninger i udvekslinger med omverdenen begrænser også Sverige´s evne til at udvikle sig”.

Til hvilket svaret er, bør det næste være overflødigt at påpege, at der findes gode udvekslinger, og der findes dårlige udvekslinger. At antyde at profitabel international handel kan siddestilles med selvdestruktive immigrationspolitikker, er en hån mod svenske vælgere. Endeligt peges der på at:

”Vi lever i et multikulturelt samfund. Dette er en styrke. Åbne grænser formindsker afstanden mellem folk, og styrker kontakterne mellem forskellige dele af verden. Uden immigration ville Sverige værer et fattigere land – økonomisk, kulturelt og intellektuelt…Den gensidige frie bevægelse indefor EU burde udviddes til at inkludere hele verden”.

Disse selvsikre påstande – hver eneste af dem – kunne dårligt være længere fra sandheden. Intet land på jorden gør et bedre arbejde end Sverige med at modbevise påstanden om, at multikulturalisme er en styrke. Immigration har sendt Sverige mod konkurs. Introduktionen af koranske værdier i det 21 århundredes Sverige repræsenterer det stik modsatte af kulturberigelse. Hvad angår ”intellektuelt” – Intellektuelt? Hvad der er slående, er, at selv et angiveligt mere eller mindre centristisk parti, er i stand til et sådan klassisk selvmorderisk stærkt venstreorienteret skandinavisk sludder.

Jep, forslaget om åbne grænser og legaliseret polygami blev standset i opløbet. Men dette er ikke pointen. Pointen er, at et antal personer i magtpositioner faktisk toede, at dette vrøvl overhovedet ville kunne gennemføres. Og med den hastighed tingene bevæger sig, med mindre historien tager en stor drejning, så vil dette blive gennemført i en ikke så fjern fremtid.

Tags

Seneste