Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Sverige: Kommune støtter Ramadan kampagne
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Sverige: Kommune støtter Ramadan kampagne

17. Aug 2010 16:18, literally

Helsingborg kommune giver 30.000 svneske kroner til Ibn Rush studenter association for at udbrede information om den islamiske hellige periode Ramadan. ”Ramadan er del af svensk kultur, og vi ønsker at fortælle alle om den”, siger imam Othman Al Tawalbeh.

Ramadan er blevet en integreret del af svensk kultur, men information om den islamiske helligdag og muslimske skikke og praktikker burde udbredes yderligere, siger imam Othman Al Tawalbeh, direktør for den muslimske studenter association Ibn Rush´s sydlige distrikt.

Organisationen har netop lanceret en kampagne, og vil på tur i fire svenske byer: Helsingborg, Landskrona, Malmø og Kristanstad. I hver by vil de sætte et telt op i by midten og dele informations materiale ud. Talsmænd og imamer vil besvare spørgsmål.

”Vi håber at kunne bidrage til den forøgede forståelse af Islam og se Islam som en lige så selvfølgelig del af Sverige som eksempelvis Jul”, siger Othman Al Tawalbeh, der ønsker at se kampagnen som et integrationsprojekt.

”Det er uvidenhed, der avler frygt. Ved at tale om muslimer og vore skikke og traditioner, modvirker vi xenophobi og racisme”, siger han.

Helsingborg kommune ydede Rush 30.000 kroner til træning og godtgørelse for tolv ”Ramadan vejledere”, køb af telte, marketing og materialer. Pengene kommer fra udviklingskomiteen, der ønsker at bidrage til bedre viden og forståelse for forskellige etniske, kulturelle og religiøse skikke og traditioner.

Bengt Avedal, leder af komiteen: ”Vores mission inkluderer støtte af den slags aktivitet, der handler om at give informationer om kulturelle og religiøse praktikker i samfundet”, siger han.

Spørgsmål: Ser du noget problem i at støtte udbredelsen af religiøs information?

”Jeg kan ikke se, at det vil have nogen stor indflydelse på vores beslutning, hvis emnet vedrører et religiøst budskab”.

Spørgsmål: Ville du ræssonnere anderledes, hvis en kristen association bad om penge til udbredelse af information om budskabet om Jul?

”Principielt ikke. Men det må vi overveje, hvis vi får en ansøgning”.

Ibn Rush anmodede om støtte i andre kommuner, men modtog et negativt svar fra Malmø og Kristanstad. De venter på svar fra Landskrona.

Tags

Seneste