Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Omfattende støtte til forbud mod fuldt islamisk hovedtørklæde i Vest Europa
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Omfattende støtte til forbud mod fuldt islamisk hovedtørklæde i Vest Europa

9. Jul 2010 22:11, literally

Den 13 juli forventes underhuset i det franske parlament at stemme om en lov, der vil gøre det ulovligt for muslimske kvinder at bære fuldt hovedtørklæde – dem der dækker hele ansigtet bortset fra øjnene – på offentlige steder. En sundersøgelse fra Pew Research Center´s Global Attitudest udført fra den 7 april til den 8 maj finder, at den franske offentlighed overvældende støtter dette tiltag; 82% støtter et forbud mod at muslimske kvinder offentligt bærer fuld islamisk hovedtørklæde, inklusive skoler, hospitaler og regerings kontorer, mens 17% misbilliger.

Flertal i Tyskland (71%), Stor Britannien (62%) og Spanien (59%), ville ligeledes støtte et lignende forbud i deres egne lande. I modsætning ville de fleste amerikanere modsætte sig et sådan tiltag; 65% siger, at de ville misbillige et forbud for kvinder at bære fuldt islamisk hovedtørklæde på offentlige steder, sammenlignet med 28% der siger, at de ville billige det.

I de fire vest europæiske lande undersøgt, såvel som USA, er forbudet mod muslimske kvinder at bære fuldt hovedtørklæde mere udtalt blandt folk i alderen 55 år og ældre, selvom flertal på tværs af alle aldersgrupper i Frankrig, Tyskland og Stor Britannien støtter et forbud. Eksempelvis 91% af franske respondenter i alderen 55 år og derover støtter restriktioner vedrørende muslimer, der tildækker deres ansigt, sammenlignet med 81% af folk i alderen 35 år til 54 år og 72% af folk yngre end 35 år.

I Spanien hvor 70% i den ældre gruppe og et mere snævert flertal (55%) af folk i alderen 35 år til 54 år favoriserer et forbud mod fuldt hovedtørklæde. Yngre respondenter er mere delte; 49% af folk i alderen 18 år til 34 år støtter et sådan tiltag og 47% misbilliger. I USA siger omkring en tredjedel (35%) af dem i den ældste alders gruppe, at de ville byde et forbud mod hovedtørklæde, der dækker hele ansigtet bortset fra øjnene velkommen, mens 28% af dem i alderen 35 år til 54 år og blot 22% af dem yngre end 35 år siger det samme.

Meninger om bandlysning af muslimske kvinder bærende fuldt islamisk hovedtørklæde varierer ikke kønnene imellem i nogen af de fem lande, hvor spørgsmålene blev stillet. I Frankrig, Stor Britannien og USA er synet på dette emne ligeledes lignende på tværs af uddannelse og indkomst grupper. I Spanien og Tyskland har folk med højere indkomster dog større tendens til, end folk der er mindre velstående, at støtte et sådan forbud; eksempelvis favoriserer en lille majoritet (51%) af lav indtægts respondenterne i Spanien et forbud mod fuldt dækkende hovedbeklædning sammenlignet med 62% af dem med middel indkomst og 68% af dem med høj indkomst.

Ideologisk har dem på højrefløjen i Frankrig, Stor Britannien og Tyskland større sandsynlighed end venstrefløjen for at støtte et forbud mod at kvinder bærer fuldt dækkende hovedbeklædning på offentlige steder, men flertal på tværs af det politiske spektrum i disse lande støtter et sådan forbud. I Frankrig støtter 87% af folk på højrefløjen forbud for kvinder offentligt at bære fuldt dækkende tørklæde, og 75% af folk på den politiske venstrefløj er enige.

Spanien er det eneste vest europæiske land undersøgt, hvor begge sider af den ideologiske skala udtrykker næsten identiske synspunkter; 59% af folk på højrefløjen og 57% af folk på venstrefløjen støtter et forbud mod, at muslimske kvinder bærer hovedtørklæde, der dækker hele ansigtet. Ideologiske forskelle er også insignifikante i USA.

Tags

Seneste