Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Klima forandring og bio diversitet
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Klima forandring og bio diversitet

19. Dec 2010 23:27, literally

I deres korstog for at styre udledningen af kuldioxid, sammen med den økonomiske magter, dette indbærer, hævder klima alarmisterne, at global opvarmning vil forårsage massiv udryddelse af arter.

Geologiske optegnelser viser dog det modsatte. Stor udryddelser associeres med istider og andre kølende begivenheder. Den nuværende udryddelses rate af vilde dyr er ifølge FN´s eget World Atlas of Biodiversity den laveste i 500 år.

Den måske første art optegnet på US Fish & Wildlife Service listen i forbindelse med virkningerne af global opvarmning er isbjørnen. Den 14 maj 2008 optegnede US Fish & Wildlife bjørnen som en ”truet” art under Endangered Species Act, baseret på den antagelse, at udledning kuldioxid smelter de arktiske levesteder.

Men i beslutningen om hvor vidt arter skal optegnes som ”truede” eller ej følger US Fish & Wildlife en politisk agenda baseret på junk videnskab, og dens Climate Change Strategic Plan er i det store hele baseret på rapporter fra det miskrediterede Intergovernmental Panel on Climate Change.

I 2007, kort før optegnelsen, nåede den arktiske hav is det laveste niveau registeret siden 1979, da satellitter begyndte at følge isen. Samme år nåede den arktiske hav is dog den største udbredelse nogensinde registreret, en begivenhed der stort set forblev ikke rapporteret.

Indenrigsministeriet´s presse meddelelse vedrørende isbjørnen hævdede, at ”Optegnelsen er baseret på den bedste videnskab tilrådighed, der viser, at tab af is truer, og vil sandsynligvis fortsætte med at true, isbjørnenes levesteder. Dette tab af levesteder sætter isbjørne i risiko for i en overskuelig fremtid at blive truet, standarden etableret af Endangered Species Act i udpegelsen af en truet art”.

Men US Fish & Wildlife optegnelserne er baseret på computer projiceringer og falske antagelser.

En artikel i Science Daily hævder, at ”Federal Polar Bear Research Critically Flaawed...”

Folk der bor i arktiske egne ved, at isbjørne bestandene har vokset, mestendels grundet ændringer i jagt regulativer. Indfødte inuit jægere siger, at ”Den voksende bestand er blevet et reelt problem, især gennem de seneste 10 år”.

Isbjørnen har været her i meget lang tid, og på en eller anden måde overlevet betingelser, der var varmere end nu og varmere end computer projiceringerne. Den canadiske regering, der overvåger 14 af de 19 bestande, har ikke optegnet bjørnene som ”truede” eller ”i fare”. Alaske Department of Fish & Game modsatte sig optegnelsen, hævdende at US Fish & Wildlife ikke brugte den bedste videnskab til rådighed, og at US Fish & Wildlife brugte modellerne efter for godt befindende, kun anvendende de modeller, der støttede deres sag. Alaska Fish & Game siger, at isbjørne bestandene ”er rige og ikke truede af direkte menneskelig aktivitet”.

Virkelige grundfæstede undersøgelser i forholdet mellem global opvarmning, udryddelse af arter, og bio diversitet, maler et meget anderledes billede i forhold til de spekulative computer modeller. Overflod af undersøgelser viser, at opvarmning forøger omfanget af de fleste jordbaserede planter og dyr, såvel som de fleste hav dyr. Forøget kuldioxid i atmosfæren gør planter mere vand effektive og mere robuste.

I større geologiske optegnelser ser vi, at i varme perioder i kølvandet på hver is tid, genkom livet med flere arter og større bio diversitet. Vi har god grund til at tro, at dette mønster vil fortsætte.

Tags

Seneste