Smartlog v3 » Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede » Hitler forbød ikke fagforeninger
Opret egen blog | Næste blog »

Socialisme og Dhimmikrati - Et partnerskab fra Helvede

Alt godt fra Socialisme til Islam

Hitler forbød ikke fagforeninger

20. Jun 2011 13:08, literally

Igen og igen vælger den kollektivistiske venstrefløj bevidst overdrivelse, når de kæmper for deres økonomidræbende mål. Senest, som med tilfældet med den socialistiske fagforeningsdemonstration (ja, de blev skabt af socialister og marxister) i Wisconsin, kunne man se mange skilte holdt af de neo-marxistiske bondeknolde erklærende ”Hitler forbød fagforeninger”. Formålet med denne misinformerende myte er selvfølgelig et ynkeligt forsøg på at sværte guvernøren for Wisconsin, Scott Walker, til som nazist, endog selv om nazisterne var national socialister, der stod for de fleste af de principper, som dagens moderne venstreorienterede står for.


Hvad er oprindelsen til denne ”Hitler forbød fagforeninger” myte? Man må forstå, hvad der på det tidspunkt skete i Tyskland. Enhver økonom vil fortælle dig, at forud for Hitler´s indtagelse af magten kæmpede Weimar republikken med alvorlig hyperinflation. Weimar republikkens hyperinflation er pensum for enhver universitetsstuderende, der ønsker at blive økonom. Hvad er hyperinflation? Webster´s definerer inflation som ”en fortløbende stigning i det almindelige prisniveau, almindeligvis tilskrevet en forøgelse af mængden af penge og krediter i forhold til tilrådighedværende goder og tjenester”, og definerer hyperinflation som ”inflation der stiger med meget høj hastighed på megen kort tid”.


Da Hitler kom til magten, initierede han korrektion af denne hyperinflation, mens hans holdt sine national socialistiske mål for øje. I 1933 opløste nazisterne fagforeningerne i Weimar republikken, og erstattede dem med den nye og forbedrede fagforening Deutsche Arbeitsfront, DAF, der bestod af to enheder, Nationalsozialistische Betriebzellenorganisation og Naionalsozialistische Handels und Gewerbeorganisation. Arbejdskontrakterne der var Weimar kontrakter, var nu styret af Deutsche Arbeitsfront. Nazisterne finansierede de besungne DAF´ere med Weimar republikkens overflod af velstand (de eksisterende fagforeninger var en del af inflationsproblemet). En af de nye fagforeningers mest populære programmer hed Kraft durch Freude, der udviklede Kraft durch Freude bilen, der senere blev til folkevognen.


Det primære mål for Tyskland´s national socialister var at ”skabe et klasseløst” samfund. Hitler´s fagforeninger var centrale i denne sag. Faktisk gav Hitler fagforeningerne deres længe ventede krav, som Weimar fagforeningerne aldrig havde kunne indfri, en national arbejderdag, den 1 maj 1933.


”Velsign nu vor kamp for frihed; kampen vi fører for vort tyske folk og fædreland” - Adolf Hitler den 1 maj 1933.


De nazistiske fagforeninger havde dette lille interessante logoOg her er Hitler´s egne ord fra sin bog Mein Kampf:


”Jeg mener, at jeg allerede har svaret tilstrækkeligt på det første spørgsmål. I tingenes nuværende tilstand er jeg overbevist om, at vi umuligt kan undvære fagforeninger. Tværtimod, de er blandt de vigtigste institutioner i nationens økonomiske liv. Ikke alene er de vigtige i den sociale politiks sfære, men derudover, og endnu mere, i den national politiske sfære. For når den store skare i en nation ser deres vitale behov tilfredsstillet gennem en retfærdig fagforeningsbevægelse, vil hele nationens modstandskraft i sin kamp for eksistens derigennem blive enormt forstærket.


Ovenover alt er fagforeningerne nødvendige som byggesten for det fremtidige økonomiske parlament, der vil udgøres af kamre repræsenterende de forskellige professioner og beskæftigelser”.


Endnu en venstreorienteret myte aflivet!

Tags

Seneste